Dodies
Dabā!

Unikāla arhitektūra
Kristietības pirmsākumi

Dodies
Dabā!

Dodies
Pastaigā

Pause

Ikšķiles un Ogres apkārtnes velomaršrutu novērtē starptautiski eksperti

17.oktobrī projekta „Central Baltic Cycling” ietvaros notika EiroVelo tematiskais darba seminārs. Tā galvenā tēma bija saistīta ar produkta "Velo draudzīgs" ieviešanas pieredzi Eiropā un Latvijā.

Pirmā semināra daļa notika Bīriņu pilī, bet semināra noslēgumā norisinājās velobrauciens velo ekspertiem maršrutā Ikšķile – Ogre – Ķegums (maršrutu skatīt šeit)  ar mērķi apsekot Vidzemes un Zemgales reģionu velomaršrutu savienojuma vietu. Velobraucienā piedalījās Ieva Skutule – Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras direktore, Raitis Sijāts - projekta "CentralBalticCycling" koordinators Vidzemē, Inese Šīrava – Tūrisma attīstības valsts aģentūras vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos un „Q-Latvia” kvalitātes kritēriju komisijas vadītāja, kā arī ārzemju eksperti un vieslektori: Adams Bodors (Ádám Bodor) - Eiropas Velo Federācijas izpilddirektors un Daniels Moureks (Daniel Mourek) - Starptautisku projektu un programmu un  „Central European Greenways” koordinators, „Danube tours" pārstāvis.

Visi velobrauciena dalībnieki augstu novērtēja šī  velomaršuta posma pievilcību un atraktivitāti, kas vijas cauri pilsētām, ciemiem un laukiem, gan pa veloceliņiem, gan grants ceļiem, līdz ar to īsā maršruta posmā parādot Latvijas daudzveidību. Adams Bodors, Eiropas Velo Federācijas izpilddirektors, izcēla īpašo maršruta vērtību – Daugavas dambi un ūdeņu tuvumu, kas piesaista velotūristus, kā arī novērtēja spēju maršrutā savienot jau esošo infrastruktūru – veco Rīgas šoseju, dambi – ar jauniem veloceliņu posmiem, kas ir ērti lietojami gan iedzīvotājiem, gan tūristiem. Ar ekspertiem tikās arī Ikšķiles novada domes izpilddirektors Guntars Kurmis un Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas projektu vadītājs Edgars Pārpucis, lai pārspriestu ekspertu ieteikumus un pārrunātu līdzšinējo praksi veloceliņu attīstībā Ogres un Ikšķiles novados.

Projekta  „Central Baltic Cycling” jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” piedalās septiņi partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes tūrisma asociācijas un Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas centrs. Projekta ietvaros tiks izstrādāts kopējs velomaršrutu tīklojums starp reģioniem – Vidzemi, Zemgali, Kurzemi un Rietumigauniju, kas tiks nomarķēts visā tā garumā, tai skaitā posmā Ropaži – Tīnūži – Ikšķile – Ogre – Ogresgals – Ķegums. Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada vasarai Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A ietvaros.

Informāciju sagatavoja Ieva Skutule,

Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

Sestdiena, 27. novembris
Lauris, Norberts

1188 karte
visitogre.lv logo

Turpmāk tūrisma jaunumus un informāciju par Ogri lasiet www.visitogre.lv.