Dodies
Dabā!

Unikāla arhitektūra
Kristietības pirmsākumi

Dodies
Dabā!

Dodies
Pastaigā

Pause

Apsveikuma kartiņa - liecinieks padomju laika kultūras dzīves aktivitātēm Ogres rajonā

Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājumā glabājas muzeja darbiniekiem Jaunajā gadā  sūtīta apsveikuma kartiņa, no kuras pretī raugās sešas atraktīvas tā laika kultūras dzīves organizatores Ogres rajonā - Ināra Žukovska,  Aija Jurāne (tagad Leitāne), Rozālija Galvanovska, Velta Pētersone,  Ausma Svētiņa un Anna Jurāne. Šī apsveikuma kartiņa 1982. gada decembrī  tika izsūtīta aptuveni  50-70 Ogres rajona kultūras nodaļas sadarbības partneriem un glabā interesantu vēsturi.

Rozālija (Lija) Galvanovska Ogres rajona kultūras nodaļu vadīja no 1976. līdz 1986. gadam un atceras, ka pie Jaungada apsveikuma kartiņu satura allaž piestrādāts  īpaši. “Arī šoreiz gribējās kaut ko oriģinālu, ne tā kā parasti. Mēs nolēmām, ka uz 1983. gada Jaungada apsveikuma būsim redzamas mēs pašas un simboliski parādīsim,  ar ko katra no mums nodarbojas ikdienā.”

Fotografēšanās notikusi tumšā decembra vakarā, tūlīt pēc darba , Revolūcijas ielā 33, Ogres rajona padomes ēkas (tagad Ogres pilsētas pašvaldības) 4.stāvā,  Ogres rajona kultūras nodaļas darba telpās. Velta Pētersone atceras, ka fotografēšanas procesā tapušas vairākas bilžu variācijas - te viņas visas redzamas durvju ailē, te uz dīvāna, apsegušās ar aizkaru. Vadītājas  L.Galvanovskas kabinetā  atradies dīvāns, blakus inspektoru istabā – pie loga bijuši dzelteni batikoti aizkari, kas ātri vien noņemti un, kalpojot par apsegu visām kultūras nodaļas darbiniecēm, tapusi vēl viena fotogrāfija. 

Izvēlēto fotogrāfiju uz Jaunā gada apsveikuma līmēja pašas kultūras nodaļas darbinieces, bet adresātus ar roku, kā vienmēr, rakstīja Ināra Žukovska, kurai bijis izteikti glīts rokraksts.

Fotogrāfijā Ināra Žukovska (pirmā no kreisās) rokās  tur magnetofona kaseti - viņa tolaik atbildēja par Ogres rajona estrādes kolektīviem,  Aija Jurāne- ksilofonu,  jo bija atbildīga par pūtēju orķestriem rajonā. 1983.gadā Ogrē bija plānots  6.republikas pūtēju orķestru salidojums un Aija bija viena no  šī pasākuma organizatorēm. Tādēļ arī visām Ogres kultūras nodaļas darbiniecēm fotogrāfijā redzamas cepures, kuras Aija sarunājusi no Ogres pūtēju orķestra “Horizonts”.

Trešā no kreisās - Rozālija Galvanovska rokās tur zizli, kas simbolizē to, ka viņa ir Ogres rajona kultūras nodaļas vadītāja.  Ceturtā no kreisās - kasiere Anna Jurāne fotogrāfijā apņēmusi naudas maisu, bet piektā no kreisās - Velta Pētersone , smaidot,  demonstrē mazu, aprakstītu mājiņu, ko kādā jubilejā viņai uzdāvinājuši kultūras nodaļas kolēģes,  jo viņas pārziņā bija kultūras pieminekļi Ogres un Rīgas rajonā.

Sestā no kreisās – Ogres kultūras nodaļas galvenā grāmatvede Ausma Svētiņa rokās tur koka skaitīkļus.

Laikā, kad tapusi šī fotogrāfija, Ogres kultūras nodaļai bijusi cieša saikne ar tolaik aktīvi darbojošos Ogres fotoklubu, kura mākslinieciskais vadītājs bija Egons Spuris, bet tehniskais vadītājs - Ēriks Drubiņš. Bieži vien saviesīgus pasākumus fotografēt aicināts Ē.Drubiņš.

Nav zināms, tieši kurš ir fotogrāfijas autors . Lija Galvanovska un Aija Leitāne to neatceras, bet Velta  Pētersone pieļauj, ka, iespējams, tas bijis Egons Spuris. Tagadējais Ogres fotokluba vadītājs Vitauts Mihalovskis atzīst, ka tas varētu būt gan Ēriks Drubiņš, gan Didzis Dīķis, varbūt Aleksandrs Zobens.

Lai gan no šīs apsveikuma kartiņas tapšanas brīža pagājuši vairāk kā 30 gadi, tās aizrautīgā tapšanas vēsture vēl joprojām palikusi Ogres rajona kultūras nodaļas darbinieču atmiņā. Rozālija Galvanovska to joprojām uzskata par sirdij tuvāko:

„Mēs kultūras nodaļā bijām kā ģimene. Ja citi gaidīja brīvdienas, tad mēs - nē. Ja kādu dienu nebijām tikušās, mums gribējās būt kopā!  Kādas tik muļķības mēs kopā sastrādājām, kādas jubilejas izpildkomitejas mājā svinējām. Kaut arī pagājis ilgs laiks, vēl joprojām kopā svinam jubilejas un satiekamies brīvajos brīžos.”

 

Pielikumā: foto un apsveikuma kartiņa no OVMM krājuma

Piektdiena, 28. janvāris
Spodris, Kārlis

1188 karte
visitogre.lv logo

Turpmāk tūrisma jaunumus un informāciju par Ogri lasiet www.visitogre.lv.