Dodies
Dabā!

Unikāla arhitektūra
Kristietības pirmsākumi

Dodies
Dabā!

Dodies
Pastaigā

Pause

Dabas parks „Ogres ieleja”

Dabas parks „Ogres ieleja”
Adrese -
Apraksts

Valsts nozīmes dabas parka statuss teritorijai piešķirts 2004. gadā. Parka platība ir 7515,7 ha, tas atrodas  Ērgļu, Ķeguma un Ogres novadu teritorijā. Dabas parks „Ogres ieleja” iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju –Natura 2000  sarakstā.

Dabas parka vērtības ir neregulētā Ogres upe,  tās ieleja ar krāšņām krastu ainavām, daudzveidīgi meži, plašas pļavas, upju krāces, kraujas, avoti, dižakmeņi, dižkoki. Īpaša dabas vērtība ir Ogresmuižas stārķu kolonija (GPS [56.8680, 25.4784]), kas ir viena no lielākajām balto stārķu ligzdošanas vietām Latvijā. Ieleja jau izsenis ir bijusi apdzīvota, līdz pat mūsdienām tajā saglabājušās ievērības cienīgas vēstures liecības – seni pilskalni un pilsdrupas, baznīcas, muižas, pieminekļi un piemiņas vietas, dažādas dzirnavas, dzirnavu dambji u.c. Dabas parka teritorijā atrodas 21 valsts nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis un 22 kultūrvēsturiski objekti.

Otrdiena, 30. novembris
Andrejs, Andrievs, Andris

1188 karte
visitogre.lv logo

Turpmāk tūrisma jaunumus un informāciju par Ogri lasiet www.visitogre.lv.